Thẻ: Kinh Thánh

Kinh thánh

pham-quoc-toan.com

Nhiều người cho rằng, cuốn Kinh thánh chỉ dành cho những người theo Chúa, còn mình không theo thì đọc làm gì! Nhưng tôi nói với bạn rằng, cuốn Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời, là bức thư, là thông điệp Chúa gửi …

Đọc tiếp »