Home / Book / Kinh thánh

Kinh thánh

Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời.

https://kinhthanh.httlvn.org/?v=VI1934

About Phạm Quốc Toàn

Chủ sáng lập Công ty TNHH Vision Global - công ty quản lý của Webviptop.com (chuyên về Thiết kế Website và Online Marketing) và Codementor.org (chuyên về dạy thiết kế website cho người mới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *