Kinh thánh

Nhiều người cho rằng, cuốn Kinh thánh chỉ dành cho những người theo Chúa, còn mình không theo thì đọc làm gì! Nhưng tôi nói với bạn rằng, cuốn Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời, là bức thư, là thông điệp Chúa gửi cho toàn nhân loại chúng ta.

Ngày nay, thế giới có quá nhiều biến động kinh hoàng xảy ra hàng ngày cho chúng ta như tội ác gia tăng, chiến tranh, động đất, đói kém, dịch lệ….và tôi khẳng định chắc chắn rằng: Quyển Kinh thánh là quyển sách tri thức quý giá đáng tin cậy nhất trong mọi thời đại. Vì những điều này kinh thánh đã tiên tri từ mấy ngàn năm trước rồi, bây giờ đã ứng nghiệm!

Có thể bạn có nhiều bằng cấp trường nọ lớp kia, có thể bạn đang làm chức này chức kia rất to trong xã hội, nhưng tôi dám nói với bạn thế này: Nếu bạn chưa đọc và chưa nhận biết hết kiến thức trong Kinh thánh thì cái kiến thức của bạn nó chỉ như mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi!

Để mua Kinh thánh bạn có thể mua tại Nhà Sách Khám Phá https://nhasachkhampha.com/

Bạn đọc Kinh Thánh online tại https://kinhthanh.httlvn.org/?v=VI1934

Nguyện Chúa ban phước cho bạn và gia đình!

About Phạm Quốc Toàn

Chủ sáng lập Công ty TNHH Vision Global - công ty quản lý của Webviptop.com (chuyên về Thiết kế Website và Online Marketing) và Codementor.org (chuyên về dạy thiết kế website cho người mới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *