4 sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu

Chúng ta biết có bốn sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu.

  1. Phúc Âm Ma-thi-ơ viết chủ yếu cho người Do Thái, nên trước giả chú trọng đến gia phả và trích dẫn nhiều trong Cựu Ước.
  2. Phúc Âm Mác viết cho người La Mã, ghi lại những việc Chúa làm như một đầy tớ.
  3. Phúc Âm Lu-ca viết cho người Hy Lạp, với những chứng cứ rõ ràng và văn phong triết lý.
  4. Riêng Phúc Âm Giăng được nhiều học giả cho rằng độc giả của ông bao gồm toàn thế giới. 

Sứ đồ Giăng tâm tình rằng, ông không thể ghi hết tất cả các phép lạ Chúa Giê-xu đã làm, mà chỉ chọn lọc một số với mục đích để người đọc hiểu và tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ (tức Đấng Mê-si-a, Đấng Chịu Xức Dầu), Ngài là Con Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài có bản chất của Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời làm người. Và khi đã tin như vậy thì được hưởng sự sống đời đời trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Nguồn tham khảo:

Về Phạm Quốc Toàn

Tên tôi là Phạm Quốc Toàn. Tôi đến từ OdiFood.com. Chúng tôi biết khi bắt đầu chọn mua thực phẩm sạch, bạn có rất nhiều lựa chọn và điều này khiến các bạn thấy băn khoăn, mơ hồ. Chúng tôi đã xây dựng một danh mục thực phẩm sạch có thể cắt giảm những rắc rối, phức tạp đồng thời giúp bạn chọn mua đúng thực phẩm sạch an toàn, nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *