Tư vấn

Mình có tư vấn cho cá nhân và doanh nghiệp

Dành cho cá nhân

  • Xây dựng Thương hiệu Cá Nhân
  • Viết content social media
  • Viết blog (để xây dựng thương hiệu)

Dành cho doanh nghiệp

Viết blog cho doanh nghiệp (để bán hàng, xây dựng thương hiệu)

Đặt lịch tư vấn: 0989 238 648