Cách dùng chatgpt để tạo tiêu đề phụ (subtitle) cuốn sách

Để tạo tiêu đề phụ cho cuốn sách bằng ChatGPT, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác định chủ đề chính của cuốn sách.

Bước 2: Viết một mô tả ngắn gọn về cuốn sách và các nội dung chính.

Bước 3: Sử dụng ChatGPT để tạo ra các câu tiêu đề phụ có liên quan đến chủ đề và mô tả của cuốn sách.

Ví dụ, nếu cuốn sách của bạn là về nghệ thuật ẩm thực, bạn có thể sử dụng ChatGPT để tạo ra các tiêu đề phụ như:

  • Khám phá nghệ thuật ẩm thực từ mọi góc nhìn
  • “Cẩm nang ẩm thực: Các bí quyết và kinh nghiệm”
  • Những điều cần biết về ẩm thực trên thế giới
  • Tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và lịch sử ẩm thực

Một ví dụ khác cho cuốn sách có chủ đề: Kinh doanh và khởi nghiệp

Mô tả ngắn gọn: Cuốn sách này cung cấp các chiến lược kinh doanh và kinh nghiệm khởi nghiệp cho những người muốn bắt đầu một doanh nghiệp.

Sử dụng ChatGPT để tạo ra các tiêu đề phụ:

  1. Từ ý tưởng đến thành công: Các chiến lược kinh doanh và kinh nghiệm khởi nghiệp
  2. Cẩm nang khởi nghiệp: Các bí quyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh
  3. Xây dựng một doanh nghiệp từ đầu: Những điều cần biết và các lời khuyên quý giá
  4. Làm thế nào để thành công trong kinh doanh và khởi nghiệp: Từ lý thuyết đến thực tiễn
  5. Chinh phục thị trường: Các chiến lược kinh doanh và kinh nghiệm khởi nghiệp đầy thử thách

Lưu ý rằng, đối với các tiêu đề phụ này, ChatGPT sẽ tạo ra các tiêu đề phụ chỉ mang tính chất gợi ý và bạn nên kiểm tra và chỉnh sửa để phù hợp với nội dung của cuốn sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *