Thẻ: Branding

Khi nào chưa có brand, khi đó thu nhập của bạn còn bấp bênh. Đơn giản vậy thôi.

Vậy branding là gì?