Tập trung: Càng tập trung cao, bạn càng sắc bén.

Ai trong chúng ta cũng có nguồn lực (thời gian và tiền bạc) giới hạn, nhưng có người thành công hơn người khác là vì họ biết đầu tư nguồn lực hiệu quả hơn.

Câu hỏi quan trọng cần đặt ra là: Bạn nên tập trung nguồn lực thế nào mới hiệu quả?

Hãy áp dụng những gợi ý sau:

  1. Tập trung 70% nguồn lực vào các điểm mạnh của bạn;
  2. Tập trung 25% cho những điều mới;
  3. Tập trung 5% vào những điểm yếu.

Nguồn tham khảo: John C. Maxwell

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *