Sách hay về đầu tư chứng khoán

Chào bạn, những cuốn sách hay về đầu tư chứng khoán, bạn có thể tham khảo:

  1. Rule #1 (bản dịch tiếng Việt: Quy tắc số 1) – Phil Town
  2. Payback Time (Ngày đòi nợ) – Phil Town
  3. InvestED (Đầu tư) – Danielle Town với Phil Town
  4. Trade Like a Stock Market Wizard(Giao Dịch Như Một Phù Thuỷ Chứng Khoán) –  Mark Minervini
  5. The New Trading for a Living (Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống) – Alexander Elder

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *