11 ChatGPT Prompt cho thương mại điện tử tốt nhất

 1. “Viết mô tả cho [loại sản phẩm] và bao gồm [thuộc tính sản phẩm] và [từ khóa].”
 2. “Tạo danh sách 20 nhân khẩu học đối tượng sẽ được hưởng lợi từ [sản phẩm hoặc dịch vụ].”
 3. “Hãy suy nghĩ như một chuyên gia thương mại điện tử và viết 10 câu hỏi thường gặp cho [tên trang web và URL của bạn.”
 4. “Hãy suy nghĩ như một chuyên gia SEO thương mại điện tử và viết tiêu đề meta cho [tên thương hiệu của bạn] trong ngành [ngành nội bộ].”
 5. “Cư xử như một chuyên gia SEO thương mại điện tử và viết một ô meta cho [tên sản phẩm], từ ngành [tên ngành].”
 6. “Viết trang tiêu đề cho [URL trang web thương mại điện tử] và bao gồm [từ khóa].”
 7. “Viết mô tả meta cho [URL trang web thương mại điện tử].”
 8. “Tạo nội dung thông tin cho trang Giới thiệu thương mại điện tử của chúng tôi.”
 9. “Đóng vai một chuyên gia thương mại điện tử và tạo mô tả bộ sưu tập sản phẩm cho [sản phẩm] từ [thương hiệu].”
 10. “Đóng vai một chuyên gia bán hàng thương mại điện tử và phác thảo tiêu đề sản phẩm cho [sản phẩm] từ [thương hiệu].”
 11. “Tạo chiến dịch thương mại điện tử cho [sản phẩm, thương hiệu hoặc dịch vụ].”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *