23 ChatGPT Prompt cho dịch vụ khách hàng tốt nhất

 1. “Cách tốt nhất để tiếp cận với khách hàng tiềm năng là gì?”
 2. “Tạo danh sách các cách để cải thiện dịch vụ khách hàng?”
 3. “Tạo mẫu để trả lời email cho khách hàng hỏi về [sản phẩm].”
 4. “Viết email dịch vụ khách hàng giải quyết vấn đề khó khăn sau đây.”
 5. “Tạo ra 5 gợi ý hữu ích cho những khách hàng đang gặp khó khăn trong việc sử dụng [sản phẩm].”
 6. “Các câu hỏi thường gặp nhất về [sản phẩm, dịch vụ, công ty, thương hiệu] của chúng tôi là gì?”
 7. “Tạo danh sách các vấn đề phổ biến mà khách hàng gặp phải với [tên sản phẩm] và cung cấp giải pháp cho họ.”
 8. “Viết bốn tin nhắn được cá nhân hóa cho những khách hàng hỏi về [sản phẩm] của chúng tôi với giọng điệu thân thiện.”
 9. “Tạo 10 lời nhắc chatbot liên quan đến [sản phẩm] của chúng tôi.”
 10. “Tạo trang trợ giúp giải thích cách sử dụng [sản phẩm].”
 11. “Liệt kê 10 cụm từ mà nhân viên dịch vụ khách hàng có thể sử dụng để thể hiện sự đồng cảm.”
 12. “Cung cấp mẫu để giải thích chính sách hoàn trả hàng bán lẻ tiêu chuẩn.”
 13. “Viết lại đoạn này cho nghe thân thiện hơn: [đoạn].”
 14. “Trò chuyện như thể bạn là một khách hàng không thể đăng nhập vào tài khoản của họ.”
 15. “Tóm tắt bài viết cơ sở kiến ​​thức sau đây để đưa ra hướng dẫn từng bước.”
 16. “Viết 5 câu hỏi khảo sát trải nghiệm khách hàng.”
 17. “Liệt kê những phẩm chất của dịch vụ khách hàng tốt.”
 18. “Những lỗi dịch vụ khách hàng mà các công ty thường mắc phải là gì?”
 19. “Làm cách nào tôi có thể hợp lý hóa quy trình dịch vụ khách hàng mà không làm mất khách hàng?”
 20. “Cách thân thiện để trả lời tin nhắn này từ khách hàng là gì?”
 21. “Hãy đóng vai đại diện dịch vụ khách hàng và trả lời câu hỏi sau: [câu hỏi].”
 22. “Liệt kê 5 cách khác nhau mà một chatbot có thể chào đón khách hàng.”
 23. “Liệt kê 5 cách một chatbot có thể nói lời tạm biệt với khách hàng.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *