Cách tạo kênh YouTube đúng cách

Chào bạn, bây giờ là lúc bạn cần Tạo kênh YouTube

Bạn có thể dùng một Tài khoản Google để xem và thích video cũng như đăng ký theo dõi các kênh.

1. Cách tạo kênh YouTube

Nếu chưa có kênh YouTube, bạn sẽ không hiện diện công khai trên YouTube. Ngay cả khi đã có Tài khoản Google, bạn vẫn cần tạo một kênh YouTube để tải video lên, bình luận hoặc tạo danh sách phát. 

Bạn có thể tạo kênh cho mình trên trang web YouTube hoặc trang web YouTube dành cho thiết bị di động.

https://youtube.com/watch?v=l0eM1_JVqHE%3Fcc_load_policy%3D1%26controls%3D2%26rel%3D0%26hl%3Dvi%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fsupport.google.com%26widgetid%3D1

2. Các loại kênh YouTube

Có 2 loại kênh YouTube bạn có thể tạo.

1. Kênh YouTube cá nhân

Làm theo hướng dẫn bên dưới để tạo kênh mà chỉ bạn mới có thể quản lý bằng Tài khoản Google của mình. 

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính hoặc qua trang web YouTube dành cho thiết bị di động.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn  sau đó Kênh của bạn
 3. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn tạo một kênh.
 4. Kiểm tra thông tin chi tiết (tên và ảnh Tài khoản Google của bạn) rồi xác nhận để tạo kênh.

2. Kênh YouTube thương hiệu

Làm theo hướng dẫn bên dưới để tạo một kênh mà nhiều người có thể quản lý hoặc sở hữu. 

Bạn có thể kết nối kênh với một Tài khoản thương hiệu nếu muốn sử dụng tên trên YouTube khác với tên Tài khoản Google của mình. Tìm hiểu thêm về Tài khoản thương hiệu

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính hoặc qua trang web YouTube dành cho thiết bị di động.
 2. Chuyển đến danh sách kênh của bạn.
 3. Chọn tùy chọn tạo kênh mới hoặc sử dụng Tài khoản thương hiệu hiện có:
  • Tạo kênh bằng cách nhấp vào Tạo kênh mới.
  • Để tạo kênh YouTube cho Tài khoản thương hiệu mà bạn đã quản lý, hãy chọn tài khoản đó trong danh sách. Nếu Tài khoản thương hiệu này đã có kênh YouTube thì bạn không thể tạo kênh mới. Khi chọn tài khoản này trong danh sách, bạn sẽ được chuyển đổi sang kênh đó. 
 4. Điền thông tin chi tiết để đặt tên cho kênh mới của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào nút Tạo để tạo một Tài khoản thương hiệu mới. 
 5. Để thêm người quản lý kênh, hãy làm theo hướng dẫn để thay đổi chủ sở hữu kênh và người quản lý kênh.

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng kênh có tên doanh nghiệp hoặc tên khác trên YouTube.

3. Nên tạo kênh YouTube cá nhân hay kênh YouTube thương hiệu?

Bạn nên tạo kênh YouTube thương hiệu. Bởi vì dùng kênh YouTube thương hiệu bạn có phần quyền cho nhiều người (hay tài khoản Google) cùng quản lý kênh YouTube thương hiệu của bạn.

Nguồn tham khảo: Google

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *