Bắt đầu từ nhỏ, bắt đầu ngay bây giờ

Điều này tốt hơn nhiều so với “bắt đầu lớn, bắt đầu sau”.

Một lợi thế là bạn không cần phải bắt đầu một cách hoàn hảo.

Bạn chỉ cần bắt đầu.

Về Phạm Quốc Toàn

Phạm Quốc Toàn là một Cơ Đốc Nhân, người chồng, người cha. Anh sinh ra, lớn lên ở Bình Định. Hiện sống, làm việc tại Sài Gòn. Anh là một creator, chuyên chia sẻ về phát triển bản thân, kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *