Bạn nên viết một quyển sách điện tử (ebook)

Tôi nói thật đấy.

Những người thông minh với những ý tưởng hay đáng chia sẻ có thể thu được nhiều lợi ích từ việc luyện tập này.

Về mặt kỹ thuật thì khá dễ dàng và khi thành công, ý tưởng của bạn sẽ lan tỏa rộng rãi.

Tốt hơn nữa, việc viết ra ý tưởng của bạn một cách mạch lạc, có tổ chức sẽ làm ý tưởng đó trở nên tốt hơn.

Bạn có thể viết một quyển sách điện tử về điểm đến du lịch, triết lý tư vấn hay một công việc tuyệt vời mà bạn muốn làm.

Và blog của bạn là nơi tốt nhất để khởi động ý tưởng. Thách thức lớn nhất là không có rào cản nào cả.

Nếu bạn muốn làm, hãy làm thôi. Những ý tưởng đáng lan truyền, sẽ lan truyền.

Về Phạm Quốc Toàn

Phạm Quốc Toàn là một Cơ Đốc Nhân, người chồng, người cha. Anh sinh ra, lớn lên ở Bình Định. Hiện sống, làm việc tại Sài Gòn. Anh là một creator, chuyên chia sẻ về phát triển bản thân, kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *