5 cấp độ lãnh đạo

Hôm nay, Toàn chia sẻ với bạn 2 video cục hay của Mục sư John C. Maxwell về 5 cấp độ lãnh đạo (The Five Levels of Leadership).

The 5 Levels of Leadership – John C. Maxwell

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *