Sách hay

Toàn rất thích đọc sách, bạn có thói quen này không? Kinh thánh là cuốn sách hay nhất mình từng đọc. Đâu là cuốn sách bạn thích đọc nhất?