Sách hay

Kinh thánh là cuốn sách hay nhất cứu rỗi cuộc đời tôi và bạn. Hãy đọc Kinh thánh hằng ngày bạn nhé.

Ngoài ra, tôi cũng đọc một số cuốn sách khác, đây là những cuốn sách mà tôi đã đọc.