Ghostwriting: Không chỉ là tiền bạc

Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ “ghostwriting” chưa? Đây là hình thức viết thuê, trong đó bạn viết nội dung nhưng không được ghi tên tác giả. Thay vào đó, người thuê bạn sẽ đứng tên cho tác phẩm đó. Nhiều người nghĩ …

Đọc tiếp »