Nguồn học Lời Chúa tin cậy

  1. Kinh Thánh.
  2. Trang web Hội Thánh Tin Lành Việt Nam: https://httlvn.org
  3. Đài Nguồn Sống: https://dainguonsong.com

Về Phạm Quốc Toàn

Phạm Quốc Toàn là một Cơ Đốc Nhân, người chồng, người cha. Anh sinh ra, lớn lên ở Bình Định. Hiện sống, làm việc tại Sài Gòn. Anh là một creator, chuyên chia sẻ về phát triển bản thân, kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *