Learn

Elsa Speak

Mình đang học tiếng Anh trên Elsa Speak, và thấy ứng dụng này dạy phát âm tiếng Anh rất chuẩn, …

Read More »

YouGlish

Trang web giúp bạn luyện phát âm tiếng Anh qua video trên YouTube https://youglish.com/

Read More »