Do

Google Keep

pham-quoc-toan-com

Chào bạn, bạn có dùng Google Keep không? Mọi bài viết chia sẻ trên website, mạng xã hội,.. Toàn đều …

Read More »

Bán hàng

pham-quoc-toan.com

Tâm lý chung khi bán hàng lần đầu: Sợ rao hàng;Sợ bị từ chối;Sợ không có thời gian;Sợ bị khách …

Read More »

Mắt sáng sủa

pham-quoc-toan-com

“Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng …

Read More »

Kinh Thánh Online

pham-quoc-toan-com

Tôi khuyên bạn nên đọc Kinh thánh bằng giấy, nhưng trong trường hợp không có Kinh thánh bằng giấy thì …

Read More »

The One Thing

Bạn muốn ít sự sao nhãng. Bạn muốn ít sự lựa chọn. Hàng ngày, bạn phải trả lời cả đống …

Read More »