Kinh doanh

Màu sắc

pham-quoc-toan-com

Một số trang web để chọn tog màu bạn có thể tham khảo: https://coolors.cohttps://colorhunt.cohttps://color.adobe.com/create/color-wheel Nguồn tham khảo: Bon Art

Đọc tiếp »

Sapo

Nhiều bạn hỏi mình về phần mềm quản lý bán hàng nào tốt, dễ sử dụng? Mình giới thiệu là …

Đọc tiếp »