In 2021… STOP SELLING!

Những ngày cuối năm 2020, tôi bận rộn để tối ưu các bài viết trên OdiFood, thì nhận được một email của Robert Kiyosaki. Tôi đăng lại trên đây để bạn đọc.


In 2021…
STOP SELLING!

Do you hate to sell?

For most people it is a fear as big as dying or going broke.
The fear can be paralyzing.

I’m going to tell you a secret for 2021 to make it easy and effective…

To be an entrepreneur you need two things:
1. Notice a problem and solve it.
2. Know how to sell.

This secret is going to solve both of those needs…

The best communicators are the best listeners.

Do not go out and try to find a problem to solve.
Just listen to the people around you.
They want to tell you their problems.

Do not go out and try to sell.
Just listen to the people you are selling to.
They want to tell you their problems.
Then, show them how your product or service can help with their problem.

You are not finding a problem or selling.

You are HELPING people.
Isn’t that something you’d like to do in 2021 anyway?

And this goes for your personal life, too.
For your friends. For your family. Nearly everywhere.

Bucky Fuller, one of my mentors, would say to me:

“The more you serve, the more effective you become.”

So, stop selling. Stop talking.

Start listening.

Your ears communicate better than your mouth.

The best investors and entrepreneurs are the best listeners,

Nguồn: Robert Kiyosaki

Về Phạm Quốc Toàn

Tên tôi là Phạm Quốc Toàn. Tôi đến từ OdiFood.com. Chúng tôi biết khi bắt đầu chọn mua thực phẩm sạch, bạn có rất nhiều lựa chọn và điều này khiến các bạn thấy băn khoăn, mơ hồ. Chúng tôi đã xây dựng một danh mục thực phẩm sạch có thể cắt giảm những rắc rối, phức tạp đồng thời giúp bạn chọn mua đúng thực phẩm sạch an toàn, nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *