God

Người Cơ Đốc và MXH

Mạng xã hội (MXH) là phương tiện thông tin đại chúng. Chúng ta có thể tận dụng những ưu điểm của nó để xây dựng một không gian mạng cho riêng mình một cách lành mạnh và hữu ích.

1. Nguyên tắc chỉ dẫn của Chúa

Thời đại Kinh Thánh chưa có MXH nhưng nương trên Lời Chúa chúng ta có những nguyên tắc chỉ dẫn thích hợp như sau:

 • Đừng làm theo đời này… (Rô-ma 12:2a)
 • Chớ yêu thế gian… (I Giăng 2:15)
 • Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. (Ê-phê-sô 5:10)
 • Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. (Phi-líp 4:8)
 • Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. (I Cô-rinh-tô 10:31)

2. Người Cơ Đốc nên làm trên MXH

 • Hình ảnh sinh hoạt cá nhân và gia đình để kỷ niệm, giao lưu bạn bè và tạo một sự thông công tốt với người khác. MXH là phương tiện thuận tiện, nhanh nhất để thông tin kết nối với những người thân quen ở xa mà ta không có cơ hội gặp mặt.
 • Những hình ảnh vui vẻ, tin tức gây dựng, khích lệ, đem niềm vui phấn khởi đến cho người xem và có cùng một sự đồng cảm tốt đẹp với mình. Những hình ảnh sinh hoạt Hội Thánh khiến cho mọi người biết mà dâng lời cảm tạ Chúa.
 • Những bài viết có tính thời sự sâu sắc, những sự dạy dỗ có tính tích cực theo quan điểm Cơ Đốc sẽ giúp định hướng đúng cho người đọc về các vấn đề được quan tâm.
 • Sẵn sàng “like”, “comment” tích cực và “share” cho nhiều người được xem những bài viết, thông tin hữu ích có tính thuộc linh và gây dựng.
 • Dùng MXH của mình như một phương tiện để làm chứng về Chúa khi thường xuyên đưa lên những câu Kinh Thánh, truyện tích Kinh Thánh, Châm ngôn, lời hay ý đẹp theo quan điểm Lời Chúa cho thân hữu. Nên kết bạn bè ngoài Chúa với mục đích này.
 • Chia sẻ, dẫn nguồn những bài bồi linh, dưỡng linh, tin tức… từ website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và các website Cơ Đốc chính thống để tiếp tay vận chuyển Lời Chúa và công việc Chúa đến với bạn bè cùng mọi người.
 • Kịp thời đưa lên những thông tin tôi tớ và con cái Chúa gặp hoạn nạn, tang chế để cầu thay cho nhau và nâng đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn.
 • Khi nhắn tin, gởi hình ảnh hay điện thoại cho nhau qua MXH, lưu ý nói những điều tích cực, gây dựng và đưa lên những hình ảnh tốt đẹp khiến cho người nhận vui vẻ, phấn khởi như cách những gì mình đưa lên MXH vậy.
 • Nên thường xuyên kiểm tra và làm sạch trang MXH của mình, “ẩn” những bài viết không chất lượng, kém giá trị thậm chí phản cảm. Tốt nhất nên thiết lập trang cá nhân của mình để khỏi bị “gắn” (tag) vào những quảng cáo hoặc hình ảnh, nội dung không tốt ngoài ý muốn.
 • Ngừng kết bạn với những người không đem đến những tin tức và hình ảnh có tính xây dựng…

Nguồn tham khảo: MS Đinh Thuận / Người Cơ Đốc Nên Sử Dụng Facebook Như Thế Nào? – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org)

Mắt sáng sủa

“Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!” – Ma-thi-ơ 6:22-23

“The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness” – Matthew 6:22-23

4 sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu

Chúng ta biết có bốn sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu.

 1. Phúc Âm Ma-thi-ơ viết chủ yếu cho người Do Thái, nên trước giả chú trọng đến gia phả và trích dẫn nhiều trong Cựu Ước.
 2. Phúc Âm Mác viết cho người La Mã, ghi lại những việc Chúa làm như một đầy tớ.
 3. Phúc Âm Lu-ca viết cho người Hy Lạp, với những chứng cứ rõ ràng và văn phong triết lý.
 4. Riêng Phúc Âm Giăng được nhiều học giả cho rằng độc giả của ông bao gồm toàn thế giới. 

Sứ đồ Giăng tâm tình rằng, ông không thể ghi hết tất cả các phép lạ Chúa Giê-xu đã làm, mà chỉ chọn lọc một số với mục đích để người đọc hiểu và tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ (tức Đấng Mê-si-a, Đấng Chịu Xức Dầu), Ngài là Con Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài có bản chất của Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời làm người. Và khi đã tin như vậy thì được hưởng sự sống đời đời trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Nguồn tham khảo:

Kinh thánh

Nhiều người cho rằng, cuốn Kinh thánh chỉ dành cho những người theo Chúa, còn mình không theo thì đọc làm gì! Nhưng tôi nói với bạn rằng, cuốn Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời, là bức thư, là thông điệp Chúa gửi cho toàn nhân loại chúng ta.

Ngày nay, thế giới có quá nhiều biến động kinh hoàng xảy ra hàng ngày cho chúng ta như tội ác gia tăng, chiến tranh, động đất, đói kém, dịch lệ….và tôi khẳng định chắc chắn rằng: Quyển Kinh thánh là quyển sách tri thức quý giá đáng tin cậy nhất trong mọi thời đại. Vì những điều này kinh thánh đã tiên tri từ mấy ngàn năm trước rồi, bây giờ đã ứng nghiệm!

Có thể bạn có nhiều bằng cấp trường nọ lớp kia, có thể bạn đang làm chức này chức kia rất to trong xã hội, nhưng tôi dám nói với bạn thế này: Nếu bạn chưa đọc và chưa nhận biết hết kiến thức trong Kinh thánh thì cái kiến thức của bạn nó chỉ như mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi!

Để mua Kinh thánh bạn có thể mua tại Nhà Sách Khám Phá https://nhasachkhampha.com/

Bạn đọc Kinh Thánh online tại https://kinhthanh.httlvn.org/?v=VI1934

Nguyện Chúa ban phước cho bạn và gia đình!