Có nên tăng giá bán?

Nếu trước đây có “trăm người bán, vạn người mua” thì giờ đây mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại, vạn người bán nhưng chỉ có một vài người mua.

Vì vậy người bán đua nhau giảm giá để thu hút thêm khách hàng, điều này thực sự có hiệu quả không?

Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì khi số lượng hàng bán ra tăng lên nhưng lợi nhuận trên mỗi sản phẩm không có hoặc rất ít thì việc tăng số lượng chỉ làm tăng cách chi phí khác. Qua đó làm bạn nhanh phá sản mà thôi.

Điều tôi muốn chia sẻ ở đây là Đừng cạnh tranh bằng giá cả. Bởi vì trên thị trường sẽ luôn có ai đó có thể bán giá thấp hơn giá của bạn, thế nên hãy tránh tham gia trận chiến giá cả.

Hãy tăng giá bán sản phẩm. Đây là con đường giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Add Comment