Có nên tăng giá bán?

Nếu trước đây có “trăm người bán, vạn người mua” thì giờ đây  mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại, vạn người bán nhưng chỉ có một người mua.

Vì vậy mọi người bán đua nhau giảm giá để thu hút thêm khách hàng, điều có thực sự có hiệu quả không?

Điều mình muốn chia sẻ ở đây là Đừng cạnh tranh bằng giá cả.

Bởi vì trên thị trường sẽ luôn có ai đó có thể bán giá thấp hơn giá của bạn, thế nên hãy tránh tham gia trận chiến giá cả.

Hãy tăng giá bán sản phẩm/dịch vụ.

Add Comment