25 ChatGPT Prompt cho tiếp thị tốt nhất

 1. “Liệt kê [số] ý tưởng cho các bài đăng trên blog về [chủ đề].”
 2. “Viết một kịch bản quảng cáo dài một phút về [sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty].”
 3. “Tạo lịch chiến dịch truyền thông xã hội trong 3 tháng cho sản phẩm của chúng tôi với mục tiêu [chèn mục tiêu] và đề cập đến các kênh mà chúng tôi nên tập trung vào.”
 4. “Liệt kê [số] ý tưởng Instagram Reels lan truyền về [công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ].”
 5. “Tạo [số lượng] ý ​​tưởng TikTok lan truyền về [công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ].”
 6. “Tạo 3 ý tưởng về nút kêu gọi hành động dựa trên nội dung của URL bài đăng trên blog này.” Sau đó chèn URL.
 7. “Tạo một chiến dịch quảng cáo về [công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ] nhắm mục tiêu [đối tượng mục tiêu]. Bao gồm các thông điệp và khẩu hiệu chính, đồng thời chọn các kênh truyền thông tốt nhất cho quảng cáo.”
 8. “Viết [số] tiêu đề Google Ad từ [URL].”
 9. “Liệt kê những thách thức phổ biến mà [mô tả tính cách người mua] phải đối mặt.”
 10. “Liệt kê các phân khúc tiếp thị chính trong [ngành]. Phân khúc nào có cơ hội lớn nhất cho [công ty, nhóm, tổ chức, doanh nghiệp] của chúng tôi?”
 11. “Viết nội dung tiếp thị để làm cho email tiếp thị của tôi hấp dẫn hơn. Nội dung phải nói về [sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty] của chúng tôi.”
 12. “Viết một dòng tiêu đề email thuyết phục khách hàng tiềm năng chuyển đổi dịch vụ của chúng tôi.”
 13. “10 điểm chính quan trọng đối với các nhà tiếp thị đang cố gắng thu hút khách hàng mới là gì?”
 14. “Tạo AIDA cho [sản phẩm hoặc dịch vụ].”
 15. “Viết 5 tweet để thu hút sự quan tâm đến [sản phẩm, công ty hoặc dịch vụ].”
 16. “Viết một bài đăng quảng cáo trên LinkedIn về [sản phẩm hoặc dịch vụ].”
 17. “Viết một bản sao Quảng cáo trên Facebook dài 3 giây về [sản phẩm hoặc dịch vụ].”
 18. “Viết thông cáo báo chí về sự kiện sắp tới của chúng tôi. Bao gồm ngày, giờ, địa điểm và mục đích của sự kiện.” Đảm bảo cung cấp cho ChatGPT các chi tiết cần thiết.
 19. “Tạo 5 mô tả khác nhau trên YouTube cho video của chúng tôi về [chủ đề].”
 20. “Tạo câu hỏi cho cuộc thăm dò trên Facebook về [chủ đề].
 21. “Kênh tiếp thị nào có ROI cao nhất?”
 22. “Liệt kê các cách tiếp thị thương hiệu của tôi trên TikTok.”
 23. “Làm thế nào tiếp thị có ảnh hưởng có thể tạo ra khách hàng tiềm năng?”
 24. “Tôi nên tận dụng những chiến thuật tiếp thị nào để tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình.” Đảm bảo mô tả đối tượng mục tiêu của bạn.
 25. “Kênh tiếp thị nào có ROI thấp nhất?”

Về Phạm Quốc Toàn

Phạm Quốc Toàn là một Cơ Đốc Nhân, người chồng, người cha. Anh sinh ra, lớn lên ở Bình Định. Hiện sống, làm việc tại Sài Gòn. Anh là một creator, chuyên chia sẻ về phát triển bản thân, kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *