20 ChatGPT Prompt cho bán hàng tốt nhất

 1. “Các cơ hội bán chéo có sẵn cho [loại hình] kinh doanh của tôi là gì?”
 2. “Một số cách sáng tạo để tạo khách hàng tiềm năng là gì?”
 3. “Tạo email bán hàng được cá nhân hóa cho khách hàng tiềm năng. Bao gồm [chủ đề, tên thương hiệu, ưu đãi khuyến mãi, v.v.].”
 4. “Bạn sẽ đề xuất tùy chỉnh sản phẩm nào cho khách hàng này?” Bao gồm thông tin chi tiết về khách hàng trong lời nhắc.”
 5. “Liệt kê 10 từ khóa mà mọi người có thể sử dụng khi tìm kiếm [sản phẩm] của chúng tôi.”
 6. “Tạo năm điểm thuyết phục để khuyến khích khách hàng mua [sản phẩm] của chúng tôi.”
 7. “Liệt kê 3 lý do thuyết phục mà khách hàng của chúng ta nên mua [sản phẩm hoặc dịch vụ].”
 8. “Liệt kê [số] loại thương hiệu cá nhân mà tôi có thể sử dụng để bán hàng trên mạng xã hội.”
 9. “Tôi có thể tạo loại nội dung và chủ đề nào để bán trên mạng xã hội trên Instagram?”
 10. “Viết mô tả trang đích bán hàng cho [sản phẩm].”
 11. “Viết một email lạnh lùng cho một khách hàng tiềm năng giới thiệu [công ty hoặc tổ chức] của tôi và cách nó có thể mang lại lợi ích cho họ khi sử dụng [điểm bán hàng].”
 12. “Viết một bài thuyết trình bán hàng về [sản phẩm].”
 13. “Hãy hành động như một nhân viên bán hàng và tiếp thị [sản phẩm hoặc dịch vụ] cho tôi.”
 14. “Đóng vai người bán hàng và trả lời câu hỏi này về [sản phẩm hoặc dịch vụ].”
 15. “Viết văn bản cho quảng cáo trên mạng xã hội làm nổi bật [sản phẩm hoặc dịch vụ]. Làm nổi bật các câu hỏi cụ thể về điểm sơn.”
 16. “Tạo 5 chân dung người mua mà tôi nên đưa vào hoạt động tiếp cận lạnh lùng của mình.”
 17. “Liệt kê 5 nguyên mẫu xây dựng thương hiệu cá nhân mà tôi có thể sử dụng để bán hàng trên mạng xã hội trên LinkedIn.”
 18. “Tạo một tập lệnh để sử dụng khi gọi điện lạnh lùng cho những người sáng lập công ty khởi nghiệp trong khu vực của tôi.”
 19. “Tạo ra một câu trả lời cho câu hỏi bán hàng này.”
 20. “Tôi nên hỏi những người mua tiềm năng những câu hỏi nào để khám phá những điểm yếu và ưu tiên để quyết định xem họ có phải là khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng cho sản phẩm của tôi không?”

Về Phạm Quốc Toàn

Phạm Quốc Toàn là một Cơ Đốc Nhân, người chồng, người cha. Anh sinh ra, lớn lên ở Bình Định. Hiện sống, làm việc tại Sài Gòn. Anh là một creator, chuyên chia sẻ về phát triển bản thân, kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *