Work

Paste App

pham-quoc-toan-2020-03-09

Fast, collaborative presentations for creative teams. Share your work in realtime and collaborate with reactions, comments, and Slack integration. Link https://pasteapp.com/

Read More »

Sapo

pham-quoc-toan-2020-03-09

Nhiều bạn hỏi mình về phần mềm quản lý bán hàng nào tốt, dễ sử dụng? Mình giới thiệu là Sapo.

Read More »

Viết rõ ràng

pham-quoc-toan-2020-03-09

Những câu từ “đao to búa lớn” sẽ tạo khoảng cách giữa người viết với người đọc. Chắc chắn bạn không muốn điều này xảy ra với những gì bạn viết phải không? Kỹ năng viết đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu rất quan trọng trong giao tiếp hằng ngày, …

Read More »

Hướng dẫn đăng ký tên miền (domain) tại NameSilo

Hướng dẫn đăng ký tên miền tại Namesilo

Để thiết kế website bạn cần có tên miền (domain) và hosting. Bây giờ Toàn sẽ hướng dẫn đăng ký tên miền (domain) tại NameSilo. Trước khi đăng ký, Toàn chia sẻ một số lý do tại sao chúng ta nên đăng ký tên miền tại NameSilo? Giá đăng ký mới …

Read More »