Invested

Sách hay về đầu tư chứng khoán

pham-quoc-toan-2020-03-09

Những cuốn sách hay về đầu tư chứng khoán, bạn có thể tham khảo: Rule #1 (bản dịch tiếng Việt: Quy tắc số 1) – Phil TownPayback Time (Ngày đòi nợ) – Phil TownInvestED (Đầu tư) – Danielle Town với Phil TownTrade Like a Stock Market Wizard(Giao Dịch Như Một …

Read More »