AI nên dùng

Đây là danh sách AI (Artifical Intelligence – trí tuệ nhân tạo) tôi dùng thường xuyên để viết blog, viết sách, viết content cho mạng xã hội:

1. Copilot của Microsoft: https://copilot.microsoft.com/

2. Gemini của Google: http://gemini.google.com

3. ChatGPT của OpenAI: http://chatgpt.com

4. Perplexity https://www.perplexity.ai/

5. Claude AI: https://claude.ai/

Về Phạm Quốc Toàn

Phạm Quốc Toàn là một Cơ Đốc Nhân, người chồng, người cha. Anh sinh ra, lớn lên ở Bình Định. Hiện sống, làm việc tại Sài Gòn. Anh là một creator, chuyên chia sẻ về phát triển bản thân, kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *