5 bước phát triển công ty

  1. Vạch ra tầm nhìn;
  2. Phát triển cơ cấu tổ chức của công ty;
  3. Phát triển chương trình tiếp thị;
  4. Phát triển nhân lực;
  5. Quản lý tài chính;

About Phạm Quốc Toàn

Chủ sáng lập Công ty TNHH Vision Global - công ty quản lý của Webviptop.com (chuyên về Thiết kế Website và Online Marketing) và Codementor.org (chuyên về dạy thiết kế website cho người mới).

Check Also

pham-quoc-toan-2020-03-09

Tư duy của doanh nhân

Chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với mình, dám thay đổi cho mọi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *