Monthly Archives: Tháng Ba 2023

Cách học ChatGPT

pham-quoc-toan.com

Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo, ChatGPT không thể được “học” theo nghĩa truyền thống của từ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn học cách tương tác với ChatGPT và đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc trò chuyện với nó, …

Đọc tiếp »