Monthly Archives: Tháng Mười Một 2021

Đắc nhân tâm

pham-quoc-toan.com

Chào bạn, hôm nay Toàn chia sẻ bạn một cuốn sách hay mà Toàn đã đọc từ năm thứ 2 Đại học (2008) nhưng đến nay đọc lại Toàn vẫn thấy nó quá giá trị. Cuốn sách đó là Đắc nhân tâm của Dale Carnegie. …

Đọc tiếp »