Monthly Archives: Tháng Năm 2021

Change Your World | Dr. John Maxwell

Nếu có cơ hội, bạn nên đọc hết bộ sách của Mục sư John C....

21 phẩm chất vàng của Nhà lãnh đạo

Chào bạn, một cuốn sách hay nữa tôi muốn chia sẻ đến bạn là 21...

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

Nổi tiếng trong những cuốn sách về quản lý – lãnh đạo trên thế giới,...

Tập trung: Càng tập trung cao, bạn càng sắc bén.

Ai trong chúng ta cũng có nguồn lực (thời gian và tiền bạc) giới hạn,...