Monthly Archives: Tháng Một 2021

Google Keep

pham-quoc-toan-com

Chào bạn, bạn có dùng Google Keep không? Mọi bài viết chia sẻ trên website, mạng xã hội,.. Toàn đều …

Read More »

Màu sắc

pham-quoc-toan-com

Một số trang web để chọn tog màu bạn có thể tham khảo: https://coolors.cohttps://colorhunt.cohttps://color.adobe.com/create/color-wheel Nguồn tham khảo: Bon Art

Read More »

Bán hàng

pham-quoc-toan.com

Tâm lý chung khi bán hàng lần đầu: Sợ rao hàng;Sợ bị từ chối;Sợ không có thời gian;Sợ bị khách …

Read More »

Mắt sáng sủa

pham-quoc-toan-com

“Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng …

Read More »